Priser och villkor

Priser och villkor

Pris och betalningsvillkor

Priset är helgfria vardagar 279 kr per timme och per person inklusive moms och RUT avdraget samt att allt städmaterial ingår. Debitering sker med faktura och RUT är avdraget på fakturan.

En inställelsekostnad på 95 kr per städ tillfälle tillkommer.

Vi jobbar med timdebitering, dvs ni betalar för den tid vi är hos er och då ingår allt städmaterial och utrustning som vår personal tar med sig inför städningen. Vi har en minimum debitering av två timmar.

Avtalet är löpande, ingen bindningstid. Önskar ni avsluta städtjänsten ska detta meddelas en vecka före inplanerad städning.

Om- och avbokningsvillkor av tjänster

Senast uppdaterad 2 februari 2022

Ombokning

Kunden har rätt att omboka utförandet av en tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan ombokning sker minst tre (3) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts. Sker ombokning senare än tre (3) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts debiteras kunden 200SEK.

Avbokning

Kunden har rätt att avboka utförandet av en tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan ombokning sker minst fem (5) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts. Sker avbokning senare än fem (5) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts debiteras kunden 500SEK. Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.