BLI KUND HOS OSS -HUR FUNGERAR DET?

Vi erbjuder olika städtjänster; standardstädning, storstädning, flyttstädning, visningsstädning och uthyrningsstädning.

Vid första kontakten pratar vi om ert hem och vilken städning som ni önskar. Vill ni ha regelbunden veckostädning är det standarstädning som vi rekommenderar. Vi utgår alltid från en checklista som grund för städningen, denna är flexibel
och vi anpassar den såklart efter ert hem och era önskemål om det är något som ni vill lägga till alternativt dra bort.

Första städtillfället är vad vi kallar en uppstartstädning, det innebär att bostaden får en grundlig städning som därefter kan underhållas med veckostädning. Denna tar ofta längre tid än veckostädningen gör framåt.
Efter första städtillfället gör vi en uppföljning för att höra så att ni fått det som överenskommits.

Pris och betalningsvillkor
Priset är 289 kr per timme och per person inklusive moms och RUT avdraget samt att allt städmaterial ingår.

Minimum debitering är 2 h.

Debitering sker med faktura och RUT är avdraget på fakturan.

Vi jobbar med timdebitering, dvs ni betalar för den tid vi är hos er och då ingår allt städmaterial och utrustning
som vår personal tar med sig inför städningen. Avtalet är löpande, ingen bindningstid. Önskar ni avsluta städtjänsten ska detta meddelas 7 arbetsdagar före inplanerad städning.

Nyckel hantering
För er som inte är hemma när vi städar tar kvitterar vi in er nyckel,
denna förvaras i låst skåp som endast behörig personal har tillgång till.

Vårt ansvar
Hos oss får du kvalitetsgaranti på varje städning, är du inte nöjd vill gärna att du meddelar oss
så vi får åtgärda det till dig. Vi har ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme samt att vår personal är försäkrade. All personal är utbildad och det finns en städledare i varje team som har det yttersta ansvaret att säkerställa städningen hemma hos er.
Vi tänker säkerhet; vid anställning av personal tar vi utdrag från polisens belastningsregister och vi jobbar under sekretess.

KONTAKTA OSS NU